• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest wtorek 07 grudnia 2021, imieniny: Marcina i Ambrożego
 

Strona głowna »

Nasza Świerczyna

dodano: 2015-08-31 09:44:15

Stowarzyszenie „NASZA ŚWIERCZYNA”

powołane na Zebraniu Założycielskim w dniu 06.04.2011r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru  Sądowego pod nr KRS: 0000404553 w dniu 17.02.2012r.

Numer REGON: 321179915

Skład Zarządu Stowarzyszenia „ NASZA ŚWIERCZYNA”:

 1. Gabriela Żółtowska - prezes Zarządu
 2. Małgorzata Mazurkiewicz -  Nowak  - skarbnik
 3. Renata Frydrych - sekretarz
 4. Andrzej Kaczorkiewicz - członek zarządu
 5. Stefan Ryder -  członek Zarządu
 6. Maciej Słomka - członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „ NASZA ŚWIERCZYNA”:

 1. Jacek Kalinowski
 2. Zofia Wójtowicz
 3. Feliks Karpiński

Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 10/16 

nr r-ku 72 2030 0045 1110 0000 0408 9590:

W dniu 14.05.2015r  uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków zmieniono skład zarządu.

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia „NASZA ŚWIERCZYNA”

 1. Gabriela Żółtowska - prezes Zarządu
 2. Małgorzata Mazurkiewicz -  Nowak  - skarbnik
 3. Renata Frydrych - sekretarz
 4. Andrzej Kaczorkiewicz - członek zarządu
 5. Stefan Ryder -  członek Zarządu
 6. Maciej Słomka - członek Zarządu

Stowarzyszenie posiada STATUT STOWARZYSZENIA

ze Statutu:

Rozdział I Postanowienia ogólne:

§2 Stowarzyszenie działa na rzecz społeczności lokalnej.

§ 3Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Świerczyna. Dla właściwości realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność  na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej

 

§6 Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia  oraz osoby nie należące do Stowarzyszenia.

 

Rozdział II Cele i sposoby (środki) działania:

 

§8 1. Zadania Stowarzyszenia :
a. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
b. promocja i organizacja wolontariatu,
c. działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza,
d. pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł ( EFES, organizacje lokalne, środki budżetowe)
e. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także krajoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu sochaczewskiego,
f. aktywizacja zawodowa osób młodych oraz bezrobotnych,
g. działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości,
h. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
i. promocja zdrowia w tym propagowanie zdrowego trybu życia,
j. promocja różnych form amatorskiej aktywności sportowej,
k. działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym edukacja ekologiczna,
l. propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury.

        

§9 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. współpracę z mediami lokalnymi w tym opracowanie informacji

dla prasy o realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i akcjach,
b. prowadzenie portalu internetowego skierowanego do społeczeństwa powiatu drawskiego i okolic,
c. promocję zachowań prospołecznych,
d. organizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, pokazów, koncertów oraz innych imprez,
e. organizowanie kursów, szkoleń i konkursów,
f. organizowanie działań o charakterze wolontariatu w powiecie drawskim, w tym budowanie baz danych dotyczących wolontariatu w powiecie drawskim,
g. organizowanie wycieczek i wypoczynku,
h. organizowanie imprez sportowych,
i. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,
j. współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celem Stowarzyszenia, lub które chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
k. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
l. publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia,
ł. inne działania realizujące cele statutowe

 

Informacje na temat działań podejmowanych przez Stowarzyszenie będą cyklicznie zamieszczane na stronie Urzędu Gminy Wierzchowo, na tablicach informacyjnych w Świerczynie, w bibliotece.

 

         Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Informacje o Stowarzyszeniu można uzyskać od członków Zarządu,  deklaracje członkowskie w Bibliotece Publicznej w Świerczynie (siedziba Stowarzyszenia)

 

                                                        Prezes Zarządu Gabriela Żółtowska

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia