• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest poniedzialek 10 grudnia 2018, imieniny: Julii i Daniela
 

Informacja

dodano: 2017-06-30 09:43:44, opublikował: Maciej Furykiewicz

czytaj więcej »

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH OD SIERPNIA 2016 ROKU

dodano: 2016-07-20 12:35:59, opublikował: Kornelia Szadzewicz

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Wójt Gminy Wierzchowo informuje, że Rada Gminy Wierzchowo Uchwałą Nr XXI/117/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaliła nowe wysokości stawek za pojemnik o określonej pojemności dla części niezamieszkałej nieruchomości o charakterze mieszanym.

czytaj więcej »

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wierzchowo

dodano: 2015-12-21 09:49:27, opublikował: Kornelia Szadzewicz

*przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wierzchowo na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

czytaj więcej »

Wszystko co należy wiedzieć o gospodarowaniu odpadami w Regionie CZG R-XXI

dodano: 2015-12-21 09:48:05, opublikował: Kornelia Szadzewicz

Vadamecum

 

czytaj więcej »

Poziomy odzysku i recyklingu osiągnięte przez Gminę Wierzchowo

dodano: 2015-12-21 09:37:31, opublikował: Kornelia Szadzewicz

Zgodnie z art. 3b i 3c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)  gminy zobowiązane są do dnia 31 grudnia 2020 r. osiągnąć w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, a do dnia 16 lipca 2020 r. ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r..

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniach Ministra Środowiska z 2012 r.

czytaj więcej »

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

dodano: 2015-12-21 08:48:07, opublikował: Kornelia Szadzewicz

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) informujemy o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wierzchowo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

czytaj więcej »

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia