• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest piątek 27 maja 2016, imieniny: Jana i Juliusza
 

Zapraszamy do głosowania na Podwórko NIVEA w Wierzchowie

dodano: 2016-05-06 11:20:35, opublikował: Jarosław Leszkiewicz

 

 

 

czytaj więcej »

Wędkarz na tropie przygody

dodano: 2016-05-25 13:25:21, opublikował: Rafał Zdyr

czytaj więcej »

Mobilny Punkt Informacyjny

dodano: 2016-05-25 13:20:07, opublikował: Rafał Zdyr

Zgłoszenie uczestnictwa na MPI - Wierzchowo

czytaj więcej »

"Z głębi artystycznej duszy"

dodano: 2016-05-23 14:30:41, opublikował: Rafał Zdyr

18 maja w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się koncert pt. „Z głębi artystycznej duszy” dedykowany wszystkim związanym z działalnością kulturalną, albowiem w maju obchodzony jest Dzień Działacza Kultury.  Koncert rozpoczęliśmy spektaklem teatralnym czarnego teatru pt. „Karnawał zwierząt”. W dalszej części wystąpili: Sami Swoi, Małolaty, Kropelki, Kropelczątka, zespół taneczny STEP UP młodsza i starsza grupa oraz  soliści. Można było również obejrzeć wystawę prac malarskich autorstwa członków sekcji plastycznej działającej przy Ośrodku Kultury. Po koncercie Wójt Gminy Wierzchowo pan Jan Szewczyk wspólnie
 z Przewodniczącym Rady gminy Wierzchowo panem Andrzejem Kaczorkiewiczem złożyli całemu Amatorskiemu Ruchowi Artystycznemu działającemu na terenie gminy Wierzchowo serdeczne podziękowania za ich ogromny wkład w rozwój i krzewienie kultury.

Rok rocznie Ośrodek Kultury przyznaje nagrodę za wybitne osiągnięcia kulturalne. W tym roku nagrodę otrzymała Maria Nowakowska z Zespołu Szkół w Świerczynie za zdobycie tytułu laureata Wojewódzkiego szczebla konkursu recytatorskiego pn. „Mały konkurs Recytatorski”.

czytaj więcej »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo

dodano: 2016-05-17 14:29:40, opublikował: Kornelia Szadzewicz

W toku realizacji niniejszego zadania w roku 2016, dokonano wyboru Wykonawcy.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

EKO24 Barbara Plewko

ul. Królowej Jadwigi 1

74 – 400 Dębno

Cena oferty – 17.220,00 zł brutto

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

czytaj więcej »

Sesja XX Rady Gminy Wierzchowo

dodano: 2016-05-17 11:34:22, opublikował: Rafał Zdyr

Wierzchowo, 2016-05-16

XX sesja Rady Gminy Wierzchowo

 

Na podstawie §20 ust 7 Statutu Gminy Wierzchowo(Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2003r. poz.628) podaje się do publicznej wiadomości, że XX sesja Rady Gminy Wierzchowo VII kadencji odbędzie się w dniu 31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 10oo
w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo, II piętro, pokój nr 25.

 

Projekt porządku obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Wierzchowo.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac Rady w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Trybuna obywatelska.

9. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za rok 2015 – debata absolutoryjna Radnych nad:

1)sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wierzchowo za rok 2015,

2)sprawozdaniem finansowym za rok 2015,

3)opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2015r.,

4)wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015,

5)opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzchowo z tytułu wykonania budżetu za rok 2015,

6)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok – druk nr 106,

7)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok – druk nr 107.

10.Podjęcie uchwał:

a.w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2016 rok – druk nr 108;

b.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzchowo – druk nr 109,

c.w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo na lata 2015-2020 – druk nr 110.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Komunikaty i sprawy różne.

13. Zamknięcie sesji.

czytaj więcej »

Straż Gminna w Wierzchowie przypomina

dodano: 2016-05-17 08:44:59, opublikował: Barbara Gadomska

Straz Gminna w Wierzchowie przypomina właścicielom nieruchomości - a rozumie sie przez to : współwałaścicieli, uytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajace nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomością o obowiązku zabezpieczania studzienek kanalizacyjnych poprzez odpowiednie zamknięcie włazem. Nieodpowiednie zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej mogłoby stać się miejscem niebezpiecznym dla życia lub zdrowia człowieka a szczególnie - dzieci. 

Jednoczesnie niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego podlega karze aresztu lub grzywny ( Ustawa z dnia 20 maja 1971 Kodeks Wykroczeń ( Dz. U z 2015 r., poz. 1094 ), Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.  z 2016  r., poz. 250)

czytaj więcej »

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia