• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest sobota 23 sierpnia 2014, imieniny: Filipa i Apolinarego
 

XII Powiatowe Święto Plonów w Wierzchowie

dodano: 2014-08-22 07:46:40, opublikował: Rafał Zdyr

czytaj więcej »

XLVII sesja Rady Gminy Wierzchowo

dodano: 2014-08-20 09:24:35, opublikował: Rafał Zdyr

 

XLVII sesja Rady Gminy Wierzchowo

Na podstawie §20 ust 7 Statutu Gminy Wierzchowo podaje się do publicznej wiadomości, że XLVII sesja Rady Gminy Wierzchowo VI kadencji odbędzie się
w dniu 21 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 10oo
w sali narad Urzędu Gminy Wierzchowo.

 

Projekt porządku obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przedstawienie porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Wierzchowo.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

5.Informacja Przewodniczącego Rady gminy z prac Rady w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnych.

7.Interpelacje i zapytania Radnych.

8.Trybuna obywatelska.

9.Informacja dyrektorów placówek oświatowych na temat przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, wyników pracy dydaktycznej
i wychowawczej oraz osiągnięć w roku szkolnym 2013/2014.

10.Informacja z realizacji uchwał podjętych w pierwszym półroczu 2014r.

11.Informacja z realizacji interpelacji i wniosków złożonych w pierwszym półroczu 2014r.

12.Podjęcie uchwał:

a.      w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Wierzchowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – druk nr 354,

b.      w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Wierzchowo – druk nr 355,

c.       w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu – druk nr 356,

d.      w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok – druk nr 357.

13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14.Komunikaty i sprawy różne.

15.Zamknięcie sesji.

 

czytaj więcej »

Pomaga nam nauka

dodano: 2014-08-19 07:20:34, opublikował: Jarosław Leszkiewicz

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim

prowadzi  do 22 sierpnia 2014r.  nabór  chętnych do założenia własnej działalności gospodarczej w ramach Projektu  „Pomaga nam nauka” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest skierowany do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy po dniu 31 grudnia 2012 roku.

czytaj więcej »

Ostrzeżenie przed burzami z gradem

dodano: 2014-08-18 11:01:41, opublikował: Barbara Gadomska

GMINNE CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO W WIERZCHOWIE OSTRZEGA PRZED BURZAMI Z GRADEM W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM  OD 8.00/18.08. DO 22.00/18.08.2014 BURZE, LOK GRAD, DESZCZ DO 15 MM, PORYWY DO 90 KM/H

czytaj więcej »

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

dodano: 2014-08-14 09:40:30, opublikował: Rafał Zdyr

UWAGA

Dofinansowanie do dożywiania dzieci

w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków
o przyznanie pomocy na dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkole i w przedszkolu (kl.”O”) na rok szkolny 2014/2015, który przysługuje przy spełnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593) oraz w związku z Dz.V.Zakresu podmiotowego i przedmiotowego programu - V.1. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów  z  dnia  10 grudnia 2013 roku  w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w  zakresie  dożywiania "Pomoc  państwa w zakresie  dożywiania "  na  lata 2014-2020  ( Dziennik  Urzędowy  RP -  Monitor  Polski  z  dnia  17  grudnia 2013 r., poz. 1024 ) oraz Uchwały Nr XLI/293/2014  Rady  Gminy Wierzchowo  z  dnia  30  stycznia 2014r.   w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego uprawniającego do  przyznania nieodpłatnie  pomocy w  zakresie  dożywiania  w  formie świadczenia  pieniężnego na  zakup  posiłku  lub żywności  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem wspierania  finansowego gmin w  zakresie dożywiania "Pomoc państwa  w  zakresie  dożywiania " na  lata  2014 -2020,  tj. : 684,00zł.

czytaj więcej »

Mikrodotacje

dodano: 2014-08-14 08:50:33, opublikował: Jarosław Leszkiewicz

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w projekcie „Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne”. Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail mikrodotacje@karrsa.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Wniosek aplikacyjny Mikrodotacje-Małe Inicjatywy Lokalne”.  

 

Termin naboru wniosków w ramach I edycji mija 25 sierpnia br. o godz. 23:59:59, w ramach II edycji – 22.09.2014 r. o godz. 23:59:59

 

Szczegóły dostępne są pod adresem http://www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl/aktualnosci/28,uruchomienie-naboru-wnioskow.html

 

czytaj więcej »

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Świerczyna 2014

dodano: 2014-08-13 12:34:58, opublikował: Jarosław Leszkiewicz

Dnia 26 lipca 2014r. w Świerczynie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięły 4 drużyny: 1 drużyna kobieca oraz 3 męskie.

czytaj więcej »

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia